Apie mus

Advokatų profesinė bendrija BOREVIČIUS IR PARTNERIAI. Mes norime būti savo Klientų partneriais. To siekiame kasdien. Mūsų tikslas – rezultatas, pateisinantis Kliento lūkesčius.

Teisinis konsultavimas ir atstovavimas yra tai, kuo gyvename.

Advokatų kontora BOREVIČIUS IR PARTNERIAI nesivadovauja ilgo bylinėjimosi principais. Mes vertiname savo ir Kliento laiką, todėl dirbame tikslingai, siekdami Kliento norimo rezultato.

Į Klientų problemas žiūrime plačiai ir sistemiškai, stengiamės rasti optimalius sprendimo būdus, o siekdami geriausio rezultato pasitelkiame ir partnerius – notarus, antstolius, finansininkus, auditorius.

Advokatų kontora BOREVIČIUS IR PARTNERIAI su Klientais gali dirbti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Borevičius ir partneriai komanda

Veiklos sritys

Borevičius ir Partneriai Advokatų kontoros veiklos sritys apima visas pagrindines advokatų teisines paslaugas.

Atstovavimas teisme

Atstovaujame Kliento interesams teisme, arbitraže, ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose.

Kliento vardu vedame civilines, baudžiamąsias ir administracines bylas teismuose.Rengiame ieškinius, atsiliepimus, skundus, prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių, priešieškinius, apeliacinius, kasacinius, atskiruosius skundus, taikos sutartis ir visus kitus procesinius dokumentus bei pateikiame juos teismui. Atstovaujame teisme bylos nagrinėjimo metu.

Sutarčių teisė

Konsultuojame, deriname, rengiame: preliminariąsias; pirkimo – pardavimo; rangos; nuomos; paskolos; panaudos; dovanojimo; rentos; paslaugų; pavedimo; distribucijos; komercinio tarpininkavimo; komiso; vežimo; ekspedicijos; sandėliavimo; frančizės; autorines; licencines; jungtinės veiklos; kitas sutartis.

Rengiame dokumentus dėl minėtų sutarčių priedų, pakeitimų ir papildymų. Atstovaujame Kliento interesams derybose dėl sutarčių sudarymo.

Įmonių teisė

Steigiame ir registruojame įvairių teisinių formų juridinius asmenis (mažąsias bendrijas, uždarąsias akcines bendroves, asociacijas, viešąsias įstaigas ir pan.), jų filialus ir atstovybes.

Patariame pasirenkant juridinio asmens pavadinimą ir patikrinsime jo įregistravimo juridinių asmenų registre galimybes;

Parengiame visus reikiamus naujai steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentus (steigimo aktą/sutartį, įstatus ir kt.);

Suderiname minėtų steigimo dokumentų projektus su notarų biuru, rezervuosime laiką notaro biure;

Pateikiame registruoti Notaro patvirtintus steigimo dokumentus VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui.

Užsakome (pagal poreikį) naujai įregistruoto juridinio asmens antspaudą, rekomenduojame buhalterinę apskaitą tvarkančią įmonę.

Rengiame visus reikiamus dokumentus, susijusius su bendrovės įstatinio kapitalo didinimu, mažinimu, akcijų pirkimu – pardavimu.

Įregistruojame pasikeitusius juridinio asmens duomenis (pavadinimą, registruotos buveinės adresą, juridinio asmens vadovą, akcininkų sudėties pasikeitimus, paramos gavėjo statusą ir pan.) VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.

Likviduojame visų teisinių statusų juridinius asmenis. Teikiame likvidatoriaus paslaugas.

Organizuojame bendrovės visuotinius akcininkų susirinkimus, parengiame visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų projektus.

Bankrotas

Atstovaujame įmones, kreditorius, skolininkus, akcininkus, įmonės vadovus ir kitus suinteresuotus asmenis įmonių bankroto ir likvidavimo procese.

Mokesčių teisė

Konsultuojame gyventojų pajamų, pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto mokesčio ir kitais finansų bei mokesčių teisės klausimais. Atstovaujame mokesčių mokėtojų interesams mokestiniuose ginčuose Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Mokestinių ginčų komisijoje, Muitinės departamente ir teismuose.

Baudžiamoji teisė

Giname įtariamuosius ikiteisminiame tyrime, kaltinamuosius – baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu. Rengiame civilinius ieškinius baudžiamosiose bylose, atstovaujame nukentėjusiuosius ir civilinius ieškovus.

Darbo teisė

Konsultuojame įvairiais darbo teisės klausimais, rengiame darbo, konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis, darbuotojų pareigines instrukcijas, darbo tvarkos taisykles, darbdavio įsakymus ir kitus įmonės vidaus dokumentus. Atstovaujame darbuotojus ir darbdavius darbo ginčų komisijose ir teismuose.

Užsieniečių teisinė padėtis

Konsultuojame užsienio valstybių piliečius dėl vizų, leidimų dirbti, laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo. Rengiame dokumentus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, vizų išdavimo bei užsieniečių įdarbinimo.

Teisinė pagalba fiziniams asmenims

Konsultuojame fizinius asmenis visais šeimos, paveldėjimo, nekilnojamojo turto sandorių sudarymo bei kitais klausimais.

Ruošiame ikivedybines ir povedybines sutartis, pareiškimus, prašymus, ieškinius teismui dėl santuokos nutraukimo bei sutuoktinių gyvenimo skyrium nustatymo, rengiame sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir pan.

Pagal Kliento pageidavimus parengiame ir su notarais suderiname testamento tekstą, atstovaujame Klientus visuose paveldėjimo santykiuose, susijusiose su palikimo priėmimu ir jo atsisakymu, kreipimusi į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, palikimo valdymu, palikimo apyrašo sudarymu, palikėjo skolininkų skolų išieškojimu iš palikėjo debitorių, dokumentų dėl paveldėto turto perėjimo parengimu, paveldėto turto įregistravimu paveldėtojo vardu ir pan.

Atstovaujame Klientus visuose santykiuose, susijusiuose su nekilnojamojo turto sandorių sudarymu. Rengiame visus reikiamus dokumentus, būtinus nekilnojamojo pirkimo – pardavimo sandorių sudarymui. Taip pat ir preliminariąsias, pagrindines nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos, panaudos, dovanojimo ir kitas sutartis, pareiškimus teismui dėl leidimo parduoti ar įkeisti šeimos turtą, laidavimo sutartis, įgaliojimus ir pan. Atstovaujame mūsų Klientų interesams Valstybės įmonėje Registrų centras, bankuose, notarų biuruose, teismuose.

Teikiame fiziniams asmenims kitas juridines konsultacijas ir visapusišką teisinę pagalbą.

Teisinės konsultacijos

Susisiekite su mumis


Sutinku, kad mano asmens duomenys bus naudojami su manimi susisiekti. Su Privatumo politika susipažinau.

Kontaktai

Advokatų profesinė bendrija Borevičius ir partneriai
Šeimyniškių g. 21-94, Vilnius
Šeimyniškių verslo centras, II aukštas

Tel. +370 618 13000
El. paštas: kontora@bpartneriai.lt